Dogmatiek als expositie

Verspreid over meerdere Michsjol nummers verschenen verschillende artikelen over dit thema. Aanleiding vormde het artikel van Frans Maas, Waarheid in beelden.

Dit artikel werd met toestemming overgenomen uit het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL 54 (1998), nr.1 (ISSN 1370-6691)), en is een verkorte versie van 'Laten zien wat van God is. Dogmatiek als een veelvoud van exposities', dat verscheen in: Karl-Wilhelm Merks, Nico Schreurs (red.), De passie van een grensganger. Theologie aan de vooravond van het derde millennium. Baarn 1997