Profiel

Michsjol is een tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek dat verscheen van 1991 tot 2010. De redactie publiceerde artikelen, columns en recensies, waarin steeds weer nieuwe verbanden worden gelegd tussen geloof, verbeelding en maatschappelijke inzet. In themanummers komt de actualiteit van religie en samenleving aan bod, waarin de auteurs een kritische betrokkenheid aan de dag leggen.

Michsjol werd tot 2010 uitgegeven door Uitgeverij Skandalon en verscheen drie maal per kalenderjaar.

De naam

Michsjol is de Nederlandse transcriptie van het oudtestamentische Hebreeuwse woord Michsjol - hebreeuws, dat duidt op iets waarover men struikelt of waaraan men zich stoot ('hindernis', 'aanstoot', 'obstakel') en dan ook iets dat de oorzaak is van schuld ('steen des aanstoots'). In het Griekse nieuwe testament komt het woord voor als skandalon - Grieks(getranscribeerd: 'skandalon') met dezelfde en aanverwante betekenissen. Het hiervan afgeleide Latijnse scandalum heeft daarbij ook nog de betekenis van 'ketterij' gekregen. De naam weerspiegelt het streven om scandaleuze struikelblokken niet glad te strijken en blokkades te thematiseren.

Geschiedenis

De geschiedenis van Michsjol gaat terug tot de jaren zestig van de twintigste eeuw, toen het onder de naam Skandalon als studentenblad rondslingerde op de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (UFPG) te Brussel. Uit dit Skandalon kwam in 1990 Michsjol voort, opgericht door een groep Nederlandse en Belgische studenten. Zowel werkverband als tijdschrift zijn sindsdien onuitroeibaar gebleken: Godlof dat onkruid niet vergaat (I.Gerhardt).

Motor achter Michsjol in het eerste decennium van zijn bestaan (1990-2000) was Berthil Oosting (1962-2003), eigenzinnig theoloog met visie en humor.

Vanaf 2006 tot 2010 werd het tijdschrift Michsjol uitgegeven door Uitgeverij Skandalon. Het profileerde zich door de jaren heen als een oecumenisch tijdschrift dat het kritische gesprek wil voeren met kerk, cultuur en samenleving.