Inhoudsopgave: Volks verlangen

Over de impasse van het populisme
Redactioneel
Marco Derks en Tom de Haan
 8
Populisme in de politieke praktijk
Herman Meijer
10
Populisme: begrip en kritiek
Gerrit Steunebrink
17
De wil van het volk
Marc De Kesel
29
Het calvinistisch laboratorium
Calvinisme, populisme en de politiek van het nu
Ernst van den Hemel
37
De PVV als morele beweging
Theo van Willigenburg
44
Schijt aan gezag
Rob Wijnberg
51
Gedichten
Hendrik Jan Bosman
52
De angst verstaan
Bram Grandia
54
Een roep van protest en hoop
Herman Koetsveld
62
De inhoud van het populisme
Coen Wessel
66
Politiek pastoraat
Jurjen Beumer
71
Recensie: Maarten van Rossem, Waarom is de burger boos?
Ardin Mourik
75
Nabeschouwing
Marco Derks, Tom de Haan en Lucien van Liere
78
Personalia81
Bestelinformatie82