Inhoudsopgave Zorg en relaties

Redactioneel 8
Zorg-saamheid
over de eigen aard van de professionele zorgrelatie
Wout Huizing
9
Bestaat er een recept voor goede zorgverlening?
Piet van Kalmthout
13
Column: Huilt u wel eens?
Annemarieke van der Woude
16
Wonen in een herberg: een bijbels-christelijke kijk op ouderenzorg
Dominiek Lootens
17
“Meer lezen en taal betekent minder rekenen.”
Over erkenning en innerlijke ruimte in de zorg
Annemarieke van der Woude
21
Column: “Ik heb u voorgedragen.”
Annemarieke van der Woude
25
Verbondenheid op de zorgboerderij
Jan Hassink en Marjolein Elings
26
Zorg bij de Trappistinnen
Door Brouns-Wewerinke
30
Gedicht: Oma
Wout Colpaert
34
“Laat mij, in geval van dementie, niet in de steek.”
Vrijwilliger in een psychogeriatrisch verpleeghuis
Hugo van der Meer
35
Het avontuur van de zorgrelatie
Ans Metz
39
Column: “De step van Maria”
Annemarieke van der Woude
44
Relaties aan het sterfbed
Arthur Polspoel
52
Relatie met de Eeuwige
Tjeu van Knippenberg
52
Geestelijk verzorger aan het sterfbed: is de geestelijk verzorger welkom?
Margaret de Groot-Vlasveld
52
Personalia 55
Bestelinformatie 56