Inhoudsopgave: De bijbel, de kerk, Israël en de Palestijnen

Verkeerd verbonden?
Redactioneel 6
Israël, de Palestijnen en de bijbel
Opvattingen van de Duitse theoloog F.-W. Marquardt kritisch bezien
Johan M. Snoek
10
Het ongelijk van het gelijk
Notities bij het stuk van Johan Snoek
Dick Boer
38
Partij van God?
Anton Wessels
43
Javascript:
Lucien van Liere
47
‘Landtheologie’
Maarten den Dulk
49
Naar een Israël-theologie onder eigen verantwoordelijkheid
Coen Wessel
54
Aankondiging: Studieweekend in Groesbeek 63
Kroon in het huidige debat over Israël
Een gefingeerd interview
Jurgen van den Herik
65
Karl Barth en het ‘joodse vraagstuk’
Elementen van een controverse
Bernard Buunk
68
Personalia 81
Bestelinformatie 82