Inhoudsopgave: Stilte!

Inleiding op het nummer
Inge Kooistra en Marco Luijk
4
God niet voor het grijpen
De stilte in het leven van een kloosterling

Frank Kazenbroot
7
Meditatie als inwijding in religieuze ervaring
Ton Zondervan
14
De tegencultuur van de stilte
Over stilte en zwijgen bij de woestijnchristenen

Jan Nauta
21
Javascript 28

Dat de stilte niet zij
over enkele gedichten van Nelly Sachs
Hans Groenewegen

30
Stem die de stilte verbreekt
Over een psalm van Marjoleine de Vos
Derk Stegeman
37
Het woord is licht geworden
Over een ontwakende stilte
Stephan van Erp
42
Stilleven 46
Stilte in het psychoanalytisch gesprek
Harry Stroeken
48
Mijnheer Goedhart doet een beetje vreemd
Bart Vijfvinkel
52
   
  Aankondiging volgende nummer 54
  Verschenen: Verzoening als verleiding 54
  Personalia 55
  Bestelinformatie 56