Inhoudsopgave: Kuypers Kloof

Oude kwesties in een nieuwe kerk

Inleidend

 
Inleiding op het nummer
Erica Meijers en Derk Stegeman
4
Abraham Kuyper: theoloog, journalist, politicus
Dirk van Keulen
8
Kuyper in de nieuwe kerkorde?
Leo J. Koffeman
12

Hekel aan Kuyper

De Führer van ’86. K.H. Miskottes hervormde hekel aan Kuyper
Willem van der Meiden
15
Kuyper, de Geweldige
Harm Dane
22
Javascript 30

De kerk en de kerken

Waardevolle elementen uit de gereformeerde traditie
Martien Brinkman
32
De genade van het brede verband
Marco Luijk
40

De kerk en de wereld

Christen-zijn in deze wereld
Gerard Dekker
48
Om de erfenis van de apostolaatstheologie
Herman Noordegraaf
55
Stilleven  

Slotbeschouwing

 
Hoe katholiek was Kuyper?
Theo Salemink
66

Personalia

71