Inhoudsopgave: Wat bezielt ze?

Jonge vrouwen in het ambt
Redactioneel 5
Wat bezielt ze?
Marco Luijk (red.)
6
Jonge vrouwen in het ambt van predikant
Vier portretten
Als een soort Jona
Christien Crouwel
9
Heel reformatorisch eigenlijk
Iemke Epema
17
Hoe heb ik het in m'n hoofd gehaald?
Wietske Verkuyl
22
Oog voor het kleine
Marga Haas
31
Twee beschouwingen
De rebellie voorbij…!?
Aty van Noort
37
Aangevochten leiderschap
Jodien van Ark
34
Javascript 50

In het laboratorium van de vrijheid

Maarten den Dulk op de vingers gekeken
Henk de Roest

52
Spoorzoeken
Maarten den Dulk
67
Stilleven  

Personalia

71