Redactioneel

Lezers,

Het pièce de résistance van deze editie is de neerslag van het project Wat bezielt ze? Naar een oorspronkelijk idee van Berthil Oosting voerde Michsjol-redacteur Marco Luijk een correspondentie met vier beginnende vrouwelijke predikanten. Christien Crouwel, Iemke Epema, Marga Haas en Wietske Verkuyl spreken vrijuit over o.a. motieven en verwachtingen, vrouw en ambt, feministische theologie en "Wat ze bezielt". Marco Luijk stelde op grond van deze correspondentie een viertal portretten op en die geven samen een impressie van de vrouwelijke predikant anno 2002. Deze portrettengalerij werd vervolgens voorgelegd aan en van commentaar voorzien door Jodien van Ark en Aty van Noort.

Michsjol heeft iets met Maarten den Dulk. Wie de oude jaargangen doorbladert komt zijn naam regelmatig tegen: boekbesprekingen, artikelen, een interview. We zijn dan ook blij dat we in deze aflevering Henk de Roest, sinds vorig jaar Den Dulks opvolger als kerkelijk hoogleraar Praktische Theologie in Leiden, uitgebreid aan het woord kunnen laten over het hermeneutisch procédé van zijn voorganger. De Roest zoekt constanten in het werk van Den Dulk om zo te zien hoe we van zijn werkwijze kunnen leren. In een korte reactie schetst Den Dulk hoe juist het loslaten van een dwingende methodische aanpak hem de vrijheid gaf zijn eigen spoor te zoeken.

En als vaste bakens in deze donkere dagen zijn er ook dit keer weer de bijdragen van onze columnisten. Berichten uit Jakarta en Straatsburg.

Eindhoven, december 2002

Inhoudsopgave van dit nummer
Bestelinformatie voor dit nummer