Inhoudsopgave: Onopgeefbare verbondenheid

Uitdagingen van F.-W. Marquardts theologisch gesprek met Israël
Ten geleide 4
Hoor Israël
Michael Weinrich
7

Het jodendom als vraag aan de christologie
Friedrich-Wilhelm Marquardts christo-logica
Dick Boer

14
Onopgeefbare verbondenheid
De oecumenische strekking van Marquardts ‘Israëltheologie’
Dick Boer
31
Onopgeefbare verbondenheid?
Een reactie op Dick Boer
Anton Wessels
57
Een veelheid van stemmen
De betekenis van het Oude Testament en levend jodendom in rooms-katholieke theologie
Wiel Logister
77
De Noachitische geboden
Coen Wessel
92
Personalia 103