Inhoudsopgave: Het ambt her-dacht

Redactioneel 3
Het ambt her-dacht
Aanleiding, opbouw en resultaten van een onderzoek
Eddy van der Borght
6
De ambten in de Verenigde Protestantse Kerk in België
volgens de Constitutie en Kerkorde van 1978
12
Stilleven: Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan...
Alexandra Breukink
14
Van Papa-priest naar coach2christ
Het ambt in de gereformeerde traditie
Dick Wursten
16
Het ambt her-dacht?
Huub Vogelaar
33
Het ambt her-dacht
Een katholieke lezing van E. Van der Borghts proefschrift
Robrecht Michiels
43
Javascript: De Jezus van weleer
Lucien van Liere
50
Basis en ambt
Over de ambtsvraag in de Verenigde Protestantse Kerk in België
Guy Liagre
52
Als het ambt verbleekt ziet de kerk wit
Margriet Gosker
67
Personalia 74