Inhoudsopgave: Predikant voor even of het leven

Redactioneel: Inleiding op het thema
B. Oosting
2
Onderzoeksresultaten van de enquête 4
Predikant om het even
commentaar op de onderzoeksresultaten
R. Brouwer
12
Een nieuwe uitdaging
interview met Wim Beekman
C.J. van Stralen en J.F. de Vlieger
19
Predikant voor even of het leven
J. Smit
23
Predikanten op de arbeidsmarkt
U. Nuess en V. Bader
31
De uitdaging
A.P.J. van Ligten
35
Daar zie ik een niche
interview met Nico Kuipérie
C.J. van Stralen en J.F. de Vlieger
36
Naar de headhunter
L. Dros
41
De roeping in onze tijd
een analyse van werkervaringen
N. Boonstra
43
Het roer nog eens om
A.M. Spijkerboer
47
Groeien aan en in het ambt
H.H. Miskotte
50
Trouvailles Exegetica
A.J. van Zanden en J.D. Zuurmond
55
Ik wil het niet zien, maar het moet
A.E.C. Breukink
57
Personalia 58
Andere Michsjol publicaties
Reacties op dit nummer
59