Inhoudsopgave: Gemeente lezen

Gesprekken over mogelijkheden en grenzen van de praktische theologie
Redactioneel: Op de wijze van voor een woord
Lucien van Liere, Berthil Oosting, Derk Stegeman
8
Op zoek naar de praktische theologie
Rinse Reeling Brouwer
 1. Mijn ontmoetingen met de praktische theologie tot nog toe
  • 1.1 In de studie
  • 1.2 In het predikantschap
 2. Theologie en wetenschap
  • 2.1 Dogmatiek en filosofie
  • 2.2 Bijbelse theologie en historisch-literaire wetenschappen
  • 2.3 Praktische theologie en handelingswetenschappen
 3. Bespreking van een aantal feitelijke ontmoetingen
  • 3.1 Sociologische gestalten en het Koninkrijk Gods
  • 3.2 Agogische veranderingsprocessen en de Bekering
  • 3.3. Psychische genezing en Redding van de ziel
 4. Het handboek 'Praktische Theologie' van G.Heitink
 5. Vervolg scholastische deductie. Een andere definitie
 6. Een aantal vragen die opkomen bij de gegeven deductie
 7. Gevolgen voor de inrichting van de theologische opleiding
12
Het goed recht van de praktische theologie
(Reactie op Rinse Reeling Brouwer)
Gerben Heitink
 • Te beginnen bij Barth
 • Onvermengd en ongescheiden
 • Het theologiebegrip
 • Definitie
32
Weet de gemeente wel waar zij staat?
Maarten Den Dulk
 • Inleiding
 • De dynamiek van de ecclesiologie
 • Tora en de context van de gemeente
 • Tora en de functie van de gemeente
 • De ratio van de 'vijf vijfde-delen'
 • Een vergelijking: de Tora en de retorische traditie
38
De praktijk van de catechese en de praktische theologie
(Reactie op Maarten den Dulk)
Evert Jonker
 • Drie niveaus in de praktische theologie
 • Verschillende afnemers van de basistheorie
  • Catecheten
  • Trainers
  • Wetenschappers
 • Een voorbeeld uit de catechese
56
De KD van de praktische theologie?
Berthil Oosting
 1. De plaats van Schleiermacher in de wordingsgeschiedenis van de praktische theologie
 2. Een eerste lezing van de Kurze Darstellung
  • 2.1.  Inhoud
  • 2.2.   Twee kenmerken van Schleiermachers theologie-opvatting
   • 2.2.1  De eenheid van de theologie
   • 2.2.2  Een noodzakelijke tegenstelling
  • 2.3    Enkele paragrafen over de praktische theologie
   • 2.3.1  Inleidende paragrafen
   • 2.3.2  Over de gemeentedienst
   • 2.3.3  Over het kerkbestuur
   • 2.3.4  Slotopmerkingen
 3. Voorlopige conclusies en drie vragen
66
Leiding geven aan de geloofspraktijk
(Reactie op Berthil Oosting)
Gerrit Immink
 • Academische theologiebeoefening
 • Leiding en macht
 • Over welke ongelijkheid spreken we
 • Bemiddeling van het geloof
 • Geloofspraktijk
86
Personalia van de auteurs
98