Inhoudsopgave: Coming Out

Gezochte gesprekken over apostolaat als uitkomst voor de kerk
Inleiding
Derk N. Stegeman
4
Nota (Bene): Apostolaat
Themabepaling en vraagstelling
Projectgroep Apostolaat
10
Een nieuw begin met apostolaat
De kans, de opdracht en de hoop
Berthil Oosting
15
Eigen verantwoording, goed geweten
Een bijbels-theologische visie op het apostolaat
Rochus Zuurmond
22
De kerk zoekt het gesprek
reflecties over het apostolaat
Bert Hoedemaker
31
Eerst naar buiten!
het apostolaat vanuit het kerkenwerk
Lenie van Reijendam-Beek
40
Personalia 47