Inhoudsopgave: Vragen om moeilijkheden

Over het geschil tussen verzoening en bevrijding
Redactioneel: Vanuit het gezichtspunt van de verzoening...
Lucien van Liere
10
Verzoening en bevrijding - de weg van een nieuw begin
Berthil R.Oosting
 1. Inleiding: evenwichtskunst
 2. Exodus
 3. Leviticus
 4. Twee aanbevelingen met het oog op 'Kampen'
16
Barths ethiek van de verzoening en het 'Hohlraum' van de macht
J. Theo Witvliet
 1. Inleiding
 2. 'Heerloze machten'
 3. De onzichtbaarheid van de machten
 4. Een vrije analyse
 5. Waakzaam en nuchter
 6. Het 'lege midden'
27
Verzoening In TeNach, Talmoed en Evangelie
Peter J. Tomson
 1. In Tenach
 2. In Talmoed
 3. In het Evangelie
 4. In Jezus' onderricht
46
Verzoening en bevrijding
Een fragment uit de voormalige DDR
Giselher Hickel
57
Bevrijding en onverzoenlijkheid, gave van god, bron van nieuw samenleven
Egbert Rooze
 1. Inleiding
 2. Yasha' - 'Bevrijden'
 3. Tsarar - 'Benauwen'
 4. Richteren
 5. Amalek
 6. Numeri 24
 7. Exodus 17 en Numeri 25
 8. Hoe dan verzoening?
72
Noten 80
Personalia 87