Israël, de Palestijnen en de bijbel. Opvattingen van de Duitse theoloog F.-W. Marquardt kritisch bezien.

Publication Type:

Journal Article

Authors:

Snoek, J. M.

Source:

Michsjol, Volume 16, Number 1, p.10-37 (2007)

Keywords:

Israël, Marquardt, Midden-Oosten, Palestina