Contact

Redactie:
redactie@michsjol.nl

Postadres en abonnementenadministratie:
Stichting Michsjol
Frankendaal 10
NL - 5653 PE Eindhoven
administratie@michsjol.nl

Secretariaat en bestelinformatie:
Dick Witvliet
tel +31 (0) 40.251.9790

Bankrekening:
Postbank, rekeningnummer 68.99.670
ten name van Michsjol, Eindhoven

Het internationale serie-nummer van Michsjol is:
ISSN 1566-0001.